SLUŽBY

PROFESIONALITA KVALITA VÝHODNÁ CENA

  •  montáž/odborné zapojenie plynových sporákov a plynových varných dosiek
  • potvrdenie záručného listu na plynový spotrebič
  • opravy plynových zariadení, odstránenie porevíznych závad
  • montáž/výmena zastaralých plynových uzáverov K-800 za guľové uzávery plynu
  • vystavenie revíznej správy pre potreby kolaudácie

Kontaktujte nás