Naša spoločnosť GASREV Vám ponúka revízie plynových a tlakových zariadení, odborné skúšky plynových zariadení a odstránenie závad. 

Naším cieľom je poskytovať služby hlavne pre bytové domy, správcov bytových domov, ale aj pre firmy a ich prevádzky. Revízia plynového zariadenia je kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom.

 Firma GASREV Vám zabezpečí revíziu plynových kotlov a spotrebičov za výhodné ceny.

PROFESIONALITA KVALITA VÝHODNÁ CENA

Košice