Revízia plynu

Máte doma plynový kotol alebo sporák? Potrebujete odborníka na revíziu plynových zariadení alebo kúrenia? 
Sme tu pre Vás.
Plynové zariadenia a rozvody je z bezpečnostného hľadiska potrebné pravidelne kontrolovať. Táto povinnosť vyplýva zo zákona. Cieľom týchto revízií je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení, bez vykazovania únikov plynu či oxidu uhoľnatého.

Ako často sa revízia plynového zariadenia vykonáva?

Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Vyhnúť sa nebezpečným a negatívnym následkom môžeme hlavne predchádzaním porúch.

V prípade malých a stredných firiem je situácia trochu odlišná. Zákon ukladá podnikateľským subjektom, bytovým domom, inštitúciám, a samosprávam povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každý polrok, pričom tlaková skúška by sa mala vykonať raz ročne. Plynové zariadenia (rozvody) by mali prejsť revíziou každé 3 roky a plynové spotrebiče jedenkrát ročne.

Pri odbornej prehliadke vykonávame :

Revízia plynového zariadenia by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenia, t.j. plynovod a plynové spotrebiče. Konkrétne by to mali byť:

 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola tesnosti
 • plynovodu
 • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
 • kontrola uchytenia plynovodu
 • kontrola náterov, označení
 • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • kontrola plynových meracích hodín
 • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
 • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
 • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy.
   

Všetky merania sú vykonávané s najmodernejšími prístrojmi.

Kontaktujte nás